Har du för avsikt att måla om huset eller bostadsrätten och vill halvera arbetskostnaden? Använd dig då av ROT-avdraget. Du kan läsa mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.