Vi tar oss an mindre bygg- och monteringsprojekt. Kanske vill du bygga en ny lekstuga till barnen eller behöver du bara hjälp med att sätta upp en svårmonterad hylla?Vi åtar oss mindre byggprojekt som:
Mindre väggbyggen
Rivning av icke bärande väggar
Hyllmontering
Kojor/sandlådor
Altaner

Vi ser alltid till att vi har skriftliga avtal innan vi börjar jobba. Läs mer om våra tillvägagångssätt under "Våra tjänster".