Under ombyggnadsprojekt brukar många yrkesgrupper arbeta samtidigt och arbetsmiljön blir lätt stökig, dammig och bullrig. Det ställer extra höga krav på oss hantverkare. Det krävs noga planering, lyhördhet och god logistik för att uppnå ett bra slutresultat. För att minimera dammspridning använder vi maskinell utrustning som också effektiviserar arbetet och förbättrar arbetsmiljön.


Vid stora ombyggnadsprojekt samarbetar vi med andra måleriföretag som är lika duktiga och engagerade som oss. Vi har även nära samarbeten med andra hantverkargrupper som vi varmt kan rekommendera.

Vi ser alltid till att vi har skriftliga avtal innan vi börjar jobba. Läs mer om våra tillvägagångssätt under "Våra tjänster".